Peste 20 de ani de experiență în sectorul energiei electrice! Expertiză tehnică / evaluare / recondiționare oferită pentru sute de transformatoare de mare putere și echipamente primare de 110 – 750 kV! NOVA INDUSTRIAL S.A. a fost consultantul oficial al CNTEE Transelectrica, pe perioada 2015 – 2018, in domeniul “Statii electrice”, a doua oara consecutiv dupa perioada 2011 – 2014! Competența noastră, pentru siguranța voastră!

TRAFOMON 5

Echipamentul NOVA TRAFOMON 5 este destinat monitorizarii on-line a transformatoarelor de putere si a bobinelor de reactanta shunt de inalta tensiune, asigurand informatii on-line despre:

 • Starea de functionare: bobina corespunde / nu corespunde normativelor de exploatare, este conectat / deconectat la / de la retea;
 • Conditiile de functionare: curenti, suprasarcini, tensiuni, cresteri de tensiune, frecventa, factorul de putere; puteri ( activa, reactiva, aparenta); temperaturi (temperatura infasurarilor, temperatura uleiului, temperatura in punctul cel mai cald), calitatea energiei, etc.;
 • Starea de functionare a partii active (miez + infasurari + conexiuni la trecerile izolate + conexiuni interioare de legare la pamant) prin monitorizarea on-line a:
  • Concentratiilor gazelor dizolvate in ulei: hidrogen (H2), acetilena (C2H2)-optional, oxid de carbon (CO)-optional, metan (CH4)-optional; etan (C2H6)-optional, etilena (C2H4)-optional, bioxid de carbon (CO2) – optional, oxigen (O2) – optional, azot (N2) – optional;
  • Descarcarilor partiale : semnale acustice produse de descarcarile partiale – optional; sau semnale acustice si semnale electrice produse de descarcarile partiale – optional;
 • Gradul de umezire a izolatiei prin: masurarea on-line a continutului de apa in ulei si determinarea continutului de apa in izolatia solida;
 • Starea de functionare a sistemului de racire:
  • Numarul racitoarelor (bateriilor de racire) in functiune;
  • Evidentierea pompelor de ulei si a ventilatoarelor in functiune, evaluarea eficientei de racire a racitoarelor, stabilirea duratei totale de functionare sau duratei intre revizii / reparatii a pompelor de ulei si / sau a electroventilatoarelor;
  • Afisarea starii corespunzatoare / necorespunzatoare pentru sistemul de racire;
 • Starea izolatiei trecerilor izolate de inalta tensiune prevazute cu priza pentru masurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice, prin:
  • Masurarea curentului prin dielectricul C1, determinarea curentului de dezechilibru rezultant din insumarea fazoriala a curentilor prin dielectricul C1 al trecerilor izolate montate pe fazele R, S, T ale aceleiasi infasurari trifazate;
  • Masurarea capacitatii dielectricului C1 la fiecare din trecerile izolate de inalta tensiune, masurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice intre curenti prin doua treceri izolate de pe fazele aceleiasi infasurari;
  • Afisarea starii corespunzatoare / necorespunzatoare pentru trecerile izolate de inalta tensiune;
 • Starea de functionare a comutatorului de reglaj sub sarcina prin:
  • Monitorizarea pozitiei de functionare a comutatorului ;
  • Masurarea curentului prin motorul electric de actionare si a amprentei acestuia;
  • Contorizarea numarului de functionari ;
  • Masurarea diferentei de temperatura intre temperatura uleiului in cuva ruptorului si temperatura uleiului in cuva bobinei (optional) ;
  • Masurarea vibratiilor in timpul functionarii (optional) ;
  • Monitorizarea starilor contactelor pentru: comenzi de comutare plot, semnalizare limita de cursa plot minim si respectiv plot maxim;
  • Afisarea starii corespunzatoare / necorespunzatoare pentru comutatorul de reglaj sub sarcina;
 • Starea conservatorului de ulei aferent cuvei principale: nivelul uleiului in conservator, starea membranei de protectie a uleiului contra contactului direct cu mediul ambiant (la conservatoarele cu membrane) – optional, semnalizare la atingerea nivelului maxim si respectiv minim;
 • Starea conservatorului aferent comutatorului de reglaj sub sarcina: semnalizare la atingerea nivelului maxim si respectiv minim;
 • Starea de functionare a releului Buchholz: treapta de semnalizare si respectiv treapta de declansare;
 • Starea de functionare a releului de suprapresiune aferent cuvei ruptorului comutatorului de ploturi;
 • Starea de functionare a supapelor de suprapresiune aferente cuvei principale a bobinei.

NOVA TRAFOMON 5 poate fi folosit independent sau in cadrul unui sistem integrat de monitorizare on-line a echipamentelor primare din statii electrice de inalta tensiune – Smart Grids.

Pentru dezvoltarea sistemului informatic s-a utilizat mediul de programare Visual Studio.NET 2008 si baza de date Oracle 10g.

TRAFOMON 5