Peste 20 de ani de experiență în sectorul energiei electrice! Expertiză tehnică / evaluare / recondiționare oferită pentru sute de transformatoare de mare putere și echipamente primare de 110 – 750 kV! NOVA INDUSTRIAL S.A. a fost consultantul oficial al CNTEE Transelectrica, pe perioada 2015 – 2018, in domeniul “Statii electrice”, a doua oara consecutiv dupa perioada 2011 – 2014! Competența noastră, pentru siguranța voastră!

Thermal Power WasteManager

Thermal Power WasteManager reprezinta un sistem informatic de evidenta si gestiune a deseurilor la o centrala termoelectrica, prin introducerea unui sistem riguros de colectare selectiva – transport – valorificare / depozitare a deseurilor.

Scopul proiectului de cercetare-dezvoltare este de a imbunataţi gestiunea deseurilor industriale rezultate din procesul de producere a energiei electrice si termice prin realizarea unui sistem informatic integrat de management al deseurilor bazat pe eficienta economica si respectiv reducerea impactului asupra mediului.

Sistemul informatic Thermal Power WasteManager, are urmatoarele niveluri de acces:

 • RMDS – responsabil cu managementul deseurilor la nivel de sectie;
 • serviciul Comercial/Administrativ;
 • RMDC – responsabil cu managementul deseurilor la nivel de centrala;
 • Administrator BD – administratorul bazei de date;

Utilizatorul cu nivelul de acces RMDS are acces la urmatoarele operatii in sistemul informatic Thermal Power WasteManager:

 • adaugare deseuri produse in sectia/departamentul de care apartine
 • stocare deseuri produse in sectia/departamentul de care apartine
 • adaugare documente folosite in procesul de gestiune a deseurilor
 • adaugare de neconformitati descoperite in procesul de management al deseurilor
 • vizualizare legislatie in vigoare
 • vizualizare dictionar de termeni folositi in procesul de management al deseurilor
 • accesul la sectiunea “Gestiune ulei” (la sectiile la care este cazul)

Utilizatorul cu nivelul de acces Comercial/Administrativ are acces la urmatoarele operatii in sistemul informatic Thermal Power WasteManager:

 • valorificare a deseurilor produse in centrala;
 • eliminare deseurilor produse in centrala;
 • adaugare documente folosite in procesul de gestiune a deseurilor;
 • adaugare de neconformitati descoperite in procesul de management al deseurilor;
 • vizualizare legislatie in vigoare;
 • vizualizare dictionar de termeni folositi in procesul de management al deseurilor.

Utilizatorii RMDC si AdministratorBD au accesul si la sectiunile prezentate anterior, ca si in cazul utilizatorilor RMDS si Comercial/Administrativ, precum si la sectiuni caracteristice functiilor pe care le ocupa.

Utilizatorii de tip RMDC pot face in plus urmatoarele operatiuni :

 • adaugarea de agenti economici in sistemul informatic;
 • adaugarea de date la sectiunea legislatie;
 • adaugarea de date la sectiunea programe;
 • adaugarea de date la sectiunea instruire;
 • adaugarea de date la sectiunea analiza;
 • sectiunea de rapoarte.

Utilizatorii de tip Administrator BD au urmatoarele drepturi:

 • adaugarea utilizatorilor in sistemul informatic;
 • adaugarea de termeni in nomenclatoare;
 • adaugarea de sectii si centrale;
 • vizualizarea evidentei accesului la sistemul informatic.

Tehnologii folosite: Visual C# .NET 2005, ASP.NET, Oracle, JavaScript, HTML/DHTML.

Thermal Power WasteManager