Peste 25 de ani de experiență în sectorul energiei electrice! Expertiză tehnică / evaluare / recondiționare oferită pentru sute de transformatoare de mare putere și echipamente primare de 110 – 750 kV! NOVA INDUSTRIAL S.A. a fost consultantul oficial al CNTEE Transelectrica, pe perioada 2015 – 2018, in domeniul “Statii electrice”, a doua oara consecutiv dupa perioada 2011 – 2014! Competența noastră, pentru siguranța voastră!

Contract: 38 PTE / 2020
Titlu: „Sistem integrat pentru incarcarea in regim dinamic a liniilor electrice de transport a energiei electrice de inalta tensiune pe baza monitorizarii on-line a parametrilor de functionare si de mediu”
Program de finanțare:
PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PNIII, Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer la operatorul economic
PN-III-CERC-CO-PTE-2-2019

Surse de finantare:
Sursa 1: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Sursa 2: Nova Industrial SA

Partener: UniversitateaPolitehnica din Bucuresti

Rezumat:
Prezentul proiect are drept scop gasirea solutiilor inovative si validarea acestora in vederea dezvoltarii unui model experimental upgradat si a unui prototip pentru „Sistem integrat pentru incarcarea in regim dinamic a liniilor electrice de transport a energiei electrice de inalta tensiune pe baza monitorizarii on-line a parametrilor de functionare si de mediu”, cu aplicabilitate directa in domeniul energetic.

Dezvoltarea sistemului de la nivelul TRL 4 la TRL5, se va face prin upgradarea si completarea sistemului existent de monitorizare on-line a liniilorelectriceaeriene de inalta tensiune – NOVA OHLM (prin cercetarea, dezvoltarea, testarea si validarea solutiilor noi hardware si software), in scopul asigurarii tehnologiei de incarcare dinamica a liniilor electrice aeriene (DLR) in functie de: parametrii momentani ai mediului ambiant, de starea tehnica a liniilorelectricesirespectiv de caracteristicile tenhice ale aparatajului primar (intreruptoare, separatoare, transformatoare de curent)aferente circuitelor de conectare a unei linii electrice aeriene in statiile electrice de la cele doua capete ale liniei.

Originalitatea metodelor propuse consta in mixarea mai multor zone de cunostinte (TIC, senzori, comunicatie, etc.).

Etape proiect:
1. Elaborarea documentatiei modelului experimental. Proiectarea modelui experimental
2. Realizarea si experimentarea modelului experimental
3. Definitivarea specificatiei tehnice, elaborarea documentatiei tehnice, proiectarea prototipului. Realizarea si experimentarea prototipului, protejarea proprietatii industrial
4. Activitati ne-eligibile : Diseminarea rezultatelor, participarea la manifestari tehnico-stiintifice, etc.

Rezultatele Etapei 1:
ACTIVITATEA 1.1.: Elaborarea documentatiei modelului experimental;
ACTIVITATEA 1.2.: Proiectarea modelului experimental.
In cadrul etapei 1-a a lucrarii au fost stabilite cerintele tehnice la nivel actual pe plan international si national pentru modelul experimental al echipamentului de monitorizare on-line a parametrilor functionali a liniilor electrice aeriene, absolut necesar pentru aplicarea regimului dinamic de incarcare a liniilor electrice aeriene de inalta tensiune. S-a realizat proiectul experimental.

Rezultatele Etapei 2:
ACTIVITATEA 2.1.: Realizarea modelului experimental;
ACTIVITATEA 2.2.: Experimentarea modelului/ solutiei propuse.
In cadrul etapei a 2-a s-a finalizat proiectarea, realizarea si testarea modelului experimental pentru sistemul de monitorizare a liniilor electrice aeriene de inalta tensiune (LEA).

Rezultatele Etapei 3:
ACTIVITATEA 3.1. Specificatie tehnica;
ACTIVITATEA 3.2. Documentatia tehnica a produsului;
ACTIVITATEA 3.3. Proiect Prototip;
ACTIVITATEA 3.4. Prototip;
ACTIVITATEA 3.5. Raport de testare prototip;
ACTIVITATEA 3.6. Documentatie pentru protejarea drepturilor de proprietate industriala.
In cadrul etapei a 3-a s-au desfasurat activitatile de elaborare/definitivare specificatie tehnica pentru sistemul de monitorizare LEA, elaborarea proiectului pentru prototip, realizare, experimentare si verificarea prototip, protejarea drepturilor de proprietate industriala.

Rezultatele Etapei 4:
ACTIVITATEA 4.1. 2 articole prezentate la conferinte nationale si internationale in domeniu, publicate in proceeding-uri sau reviste;
ACTIVITATEA 4.2. Participarea la 2 conferinte nationale / internationale.
In cadrul etapei a 4-a s-au alocat activitatile de diseminarea rezultatelor, participarea la manifestari tehnico-stiintifice.

Articole publicate:
1. “Romanian Solution for Real-time Monitoring of Overhead Transmission Lines”, Proceedings of 2021 9th International Conference on Modern Power Systems MPS 2021, Autori : – C. Moldoveanu, I. Ionita, S. Zaharescu, V. Florea, N. L. Iacobici, I. Hategan (IEEE Catalog Number: CFP21MPR-ART, https://ieeexplore.ieee.org/document/9492597, INSPEC Accession Number: 20968231, DOI: 10.1109/MPS52805.2021.9492597, Publisher: IEEE + ISBN: 978-1-6654-3381-5, Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Anul publicării: 2021; Lucrarile acceptate vor fi indexate în baza de date WOS (ISI) Proceedings));
2. “A Romanian Approach on Dynamic Rating Technology in Real-Time Monitoring of Overhead Transmission Lines: A Romanian Experience”, Proceedings of International Conference on Condition Monitoring, Diagnosis and Maintenance CMDM 2021 & CIGRE SC A2 & SC B3 Joint Colloquium, Autori: C. Moldoveanu , I. Ionita, V. Florea, S. Zaharescu, A. Lisca, N. L. Iacobici, I Hategan, D. Popescu (ISSN 2344-245X; Lucrarile acceptate vor fi indexate în baza de date CIGRE PARIS)

Conferinte:
1. 9th International Conference on Modern Power Systems MPS 2021 (Conference Record IEEE & IEEE PES ROMANIA #52805) – MPS 2021;
2. International Conference on Condition Monitoring, Diagnosis and Maintenance CMDM 2021 & CIGRE SC A2 & SC B3 Joint Colloquium – CMDM 2021;

Brevet OSIM publicata in Buletinul Oficial de Proprietate industriala nr. 4/ 2022:
1. Metoda si sistem pentru monitorizarea on-line a parametrilor de functionare a liniilor electrice aeriene de înalta tensiune

Prezentarea sistemului integrat pentru incarcarea in regim dinamic a liniilor electrice de transport a energiei electrice de inalta tensiune pe baza monitorizarii on-line a parametrilor de functionare si de mediu – PDF