Peste 20 de ani de experiență în sectorul energiei electrice! Expertiză tehnică / evaluare / recondiționare oferită pentru sute de transformatoare de mare putere și echipamente primare de 110 – 750 kV! NOVA INDUSTRIAL S.A. a fost consultantul oficial al CNTEE Transelectrica, pe perioada 2015 – 2018, in domeniul “Statii electrice”, a doua oara consecutiv dupa perioada 2011 – 2014! Competența noastră, pentru siguranța voastră!

Contract: 38 PTE / 2020
Titlu: „Sistem integrat pentru incarcarea in regimdinamic a liniilorelectrice de transport aenergieielectrice de inaltatensiune pe bazamonitorizarii on-line a parametrilor de functionaresi de mediu”
Program de finanțare:
PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PNIII, Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer la operatorul economic
PN-III-CERC-CO-PTE-2-2019

Surse de finantare:
Sursa 1: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Sursa 2: Nova Industrial SA

Partener: UniversitateaPolitehnica din Bucuresti

Rezumat:
Prezentul proiect are drept scop gasirea solutiilor inovative si validarea acestora in vederea dezvoltarii unui model experimental upgradat si a unui prototip pentru „Sistem integrat pentru incarcarea in regim dinamic a liniilor electrice de transport a energiei electrice de inalta tensiune pe baza monitorizarii on-line a parametrilor de functionare si de mediu”, cu aplicabilitate directa in domeniul energetic.

Dezvoltarea sistemului de la nivelul TRL 4 la TRL5, se va face prin upgradarea si completarea sistemului existent de monitorizare on-line a liniilorelectriceaeriene de inalta tensiune – NOVA OHLM (prin cercetarea, dezvoltarea, testarea si validarea solutiilor noi hardware si software), in scopul asigurarii tehnologiei de incarcare dinamica a liniilor electrice aeriene (DLR) in functie de: parametrii momentani ai mediului ambiant, de starea tehnica a liniilorelectricesirespectiv de caracteristicile tenhice ale aparatajului primar (intreruptoare, separatoare, transformatoare de curent)aferente circuitelor de conectare a unei linii electrice aeriene in statiile electrice de la cele doua capete ale liniei.

Originalitatea metodelor propuse consta in mixarea mai multor zone de cunostinte (TIC, senzori, comunicatie, etc.).

Etape proiect:
1 Elaborarea documentatiei modelului experimental
2 Proiectarea modelui experimental
3 Realizarea si experimentarea modelului experimental
4 Definitivarea specificatiei tehnice, elaborarea documentatiei tehnice, proiectarea prototipului
5 Realizarea si experimentarea prototipului, protejarea proprietatii industriale
6 Diseminarea rezultatelor, participarea la manifestari tehnico-stiintifice, etc.

Rezultatele Etapei 1:
ACTIVITATEA 1.1.: Elaborarea documentatiei modelului experimental.
ACTIVITATEA 1.2.: Proiectarea modelului experimental

Rezultatele Etapei 2:
ACTIVITATEA 2.1.: Realizarea modelului experimental.
ACTIVITATEA 2.2.: Experimentarea modelului/ solutiei propuse