Peste 20 de ani de experiență în sectorul energiei electrice! Expertiză tehnică / evaluare / recondiționare oferită pentru sute de transformatoare de mare putere și echipamente primare de 110 – 750 kV! NOVA INDUSTRIAL S.A. a fost consultantul oficial al CNTEE Transelectrica, pe perioada 2015 – 2018, in domeniul “Statii electrice”, a doua oara consecutiv dupa perioada 2011 – 2014! Competența noastră, pentru siguranța voastră!

Profilaxia aparatajului de comutatie (celule de medie tensiune)

Evaluarea starii celulelor de medie tensiune aflate in exploatare

NOVA INDUSTRIAL S.A. evalueaza starea tehnica a aparatajului de comutatie din instalatii pe baza analizei datelor de istorie (referitoare la constructia, incercarile in fabrica, incercarile la punerea in functiune sau pentru mentenanta preventiva, incidente in functionare, etc.) si prin incercari si masuratori pentru diagnoza specifica fiecarui tip de aparataj de comutatie.

Tipuri de incercari pentru CELULE DE MEDIE TENSIUNE:

  • verificarea constructiei si a echiparii electrice;
  • verificarea etanseitatii;
  • verificari functionale (locale si de la distanta) pentru: intreruptor, separator de bare si de linie, separatoare lente de legare la pamant;
  • verificarea interblocajelor de la panoul de comanda, respectiv semnalizarea scaderilor de presiune pe panoul de control si supraveghere, pentru echipamentele izolate cu SF6;
  • verificarea transformatoarelor de curent din punct de vedere al marcarii bornelor, polaritatii, erorilor de raport, caracteristicii Volt – Amper;
  • verificarea transformatoarelor de tensiune din punct de vedere al marcarii bornelor, raportului de transformare (erori), curentului de mers in gol;
  • verificarea caracteristicilor cinematice ale echipamentelor de comutatie incluse;
  • masurarea rezistentei ohmice a cailor de curent;
  • incercarea izolatiei circuitelor principale si secundare, cu tensiune de frecventa industriala;
  • determinarea punctului de roua al gazului SF6, pentru echipamentele izolate cu SF6.

Testele caracteristice metodelor de defectoscopie off-line pot fi facute utilizand NOVA TEST, un echipament specializat proiectat si produs integral de expertii NOVA INDUSTRIAL S.A.

Profilaxia aparatajului de comutatie