Peste 20 de ani de experiență în sectorul energiei electrice! Expertiză tehnică / evaluare / recondiționare oferită pentru sute de transformatoare de mare putere și echipamente primare de 110 – 750 kV! NOVA INDUSTRIAL S.A. a fost consultantul oficial al CNTEE Transelectrica, pe perioada 2015 – 2018, in domeniul “Statii electrice”, a doua oara consecutiv dupa perioada 2011 – 2014! Competența noastră, pentru siguranța voastră!

NOVA PDC / RVM – 01

Aparat pentru diagnosticarea transformatoarelor prin metoda masurarii curentilor de polarizare/depolarizare (PDC) si prin metoda tensiunii de revenire (RVM)

Aparatul NOVA PDC/RVM 01 este destinat controlului gradului de umezire a izolatiei transformatoarelor de putere si a bobinelor de reactanta shunt din exploatare, utilizand polarizarea de curent continuu a ansamblului dielectric hartie-ulei.

Procesul de masurare presupune aplicarea pe durata Tc a unei tensiuni continue in plaja 200-2500V, urmata de scurtcircuitarea sistemului pe durata Td, ceea ce va duce la descarcarea sarcinilor acumulate si la punerea in evidenta a sarcinilor polare datorate prezentei moleculelor de apa in ansamblul dielectric.

Marimile masurate de aparat:

 • starea tehnica a intreruptorului,timpul de incarcare (Tc);
 • timpul de descarcare (Td);
 • timpul de revenire (Tr);
 • tensiunea de revenire (Ur);
 • tensiunea de excitatie.

Facilitati oferite de structura hardware:

 • vizualizarea datelor setate, a rezultatelor masuratorilor, a diagramelor, a parametrilor si a instructiunilor pentru utilizator; conectarea sau deconectarea aparatului la/de la reteaua de alimentare cu energie electrica;
 • apelarea informatiilor despre functionarea aparatului;
 • setarea datei si orei cand se fac masuratorile;
 • activarea procedurilor automate de masurare;
 • activarea procedurilor speciale de masurare;
 • parasirea in orice moment a unui program de masurare;
 • selectarea parametrilor, datei, numelui de identificare a fisierului, contrastului ecranului;
 • comanda diverselor functii si afisarea acestora pe ecranul curent;
 • tiparirea rapoartelor de incercare pentru masuratori unice si pentru serii de masuratori;
 • conectarea la PC (interfata seriala RS 232C), conectarea aparatului la obiectul de incercat (conexiune pentru cablu triaxial), conectarea aparatului la sursa de alimentare cu energie electrica prin intermediul unor filtre;
 • protectia la scurtcircuit interior;
 • rejectie a semnalelor de 50 Hz si mai mari la intrarea in aparat: minimum 60 dB.

Facilitati oferite de programele software:

 • identificarea obiectului incercat (transformator, bobina de reactanta, etc.) si afisarea pe ecran;
 • identificarea datei si a locului investigatiei si afisarea pe ecran;
 • identificarea izolatiei investigate (de ex. IT JT + T + m) si afisarea pe ecran;
 • identificarea umiditatii relative a mediului ambiant in timpul investigatiei si afisarea pe ecran;
 • setarea conditiilor de incercare si afisarea lor pe ecran: tensiunea de incarcare (Uc), timpul de incarcare (Tc), raportul Tc/Td, timpul maxim (Trmax) pana la care tensiunea de revenire ajunge la valoarea maxima (Urmax), durata procesului de masurare a tensiunii de revenire (Ur), pasii de timp la masurarea tensiunii de revenire;
 • setarea modului de lucru (in regimul automat aparatul permite masurarea si determinarea marimilor Urmax, Tmax, dUr/dt pentru urmatoarele valori ale timpului de incarcare comutate automat: 0,020s, 0,050s, 0,100s, 0,200s, 0,500s, 1,00s, 2,00s, 5,00s, 10,00s, 20,00s, 50,00s, 100,00s, 200,00s, 500,00s, 1000,00s, 2000,00s, 5000,00s, in conditiile setarii unei valori constante pentru raportul Tc/Td);
 • setarea regimului de lucru automat pentru ridicarea diagramei Ur = f(Tr) pentru un anumit raport Tc/Td; determinarea in regim de lucru automat a dependentei Urmax = f(Tc), dUr/dt = f(Tc) , Tvarf = f (Tc), pentru un anumit raport Tc/Td si prezentarea rezultatelor sub forma de tabele si/sau grafice;
 • setarea posibilitatii de masurare a rezistentelor de izolatie la Tc = 15 s, Tc = 60s, Tc = 120 s, Tc = 250s, Tc = 500 s, Tc = 600s;
 • autotestarea aparatului din punct de vedere al influentelor perturbatoare;
 • autotestarea aparatului din punct de vedere al influentelor perturbatoare;
NOVA PDC / RVM 01